HD prövar om Maggi Mikaelsson begått mutbrott

Högsta domstolen (HD) ska pröva om landshövding Maggi Mikaelsson gjort sig skyldig till mutbrott. Idag fick det uppmärksammade rättsfallet prövningstillstånd i högsta domstolen.

Maggi Mikaelsson fälldes i Östersunds tingsrätt för mutbrott och SCA-direktören Kenneth Eriksson fälldes för bestickning, båda dömdes till dagsböter.

Hovrätten för nedre Norrland gjorde en annan bedömning och frikände de båda åtalade, vilket fick överåklagare Christer van der Kwast att begära att riksåklagaren skulle överklaga domen och begära prövningstillstånd i HD.

Bakgrunden till rättsfallet är att SCA bjöd in Mikaelsson till en älgjakt i marker i Medstugan som skogsbolaget arrenderar av Hushållningssällskapet i Jämtland. Förutom själva jakten ingick även mat och logi.