Vindkraft inte bara för storföretag.

Vid sidan av stora vindkraftssatsningar funderar också mindre företag på vindkraft. I Vilhelmina vill ett familjeförtag i rörbranschen sätta upp två medelstora vindkraftverk på Storholmen väster om Vilhelmina.

Lyssna på en längre intervju med Robert Svensson

Det är inget börsklipp, säger Robert Svensson, delägare i företaget, men han hoppas producera den el företaget självt förbrukar och även sälja ett överskott på marknaden. Han ser små möjligheter för lokalt näringsliv att vara med i den storskaliga vidkraftsutbyggnaden. Det är mångmiljonsatsningar och inget för småföretag, säger Robert Svensson.