Läkare prickas efter missat armbrott

En läkare i Västerbotten kritiseras av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) för att han inte upptäckte att en knappt tvåårig pojke brutit armen.

En läkare vid en vårdcentral i Skellefteå missade att en knappt tvåårig pojke brutit båda underarmsbenen vid ett fall i hemmet och skickade hem honom.

Först en vecka senare upptäcktes felet när pojken och hans föräldrar på nytt sökte vård.

Vid undersökning av små barn är det viktigt att lita på föräldrarnas uppgifter, skriver HSAN och ger läkaren en disciplinpåföljd i form av en erinran.