Anställda vid Lyckselesågen sägs upp

Vid sågen i Lycksele hotas nu 12 till 15 jobb. Det motsvarar var tredje anställd. Det är virkesbrist i kombination med att transportstödet minskats som ligger bakom, enligt Norra skogsägarna.

Råvaruleveranserna till sågen från olika skogsbolag har minskat, vilket gör att produktionen måste minskas.

Förhandlingar med facken ska genomföras under veckan.