Fler barn färre vuxna på fritids

På storbarnsfritids på Anderstorp i Skellefteå har man idag fyra anställda på 60 barn.

Barngrupperna på fritidshemmen i landet blir allt större medan personaltätheten fortsätter att minska. Det här visar en färsk rapport från Skolverket.

– Det är svårt att ge varje barn den tid de behöver när vi inte räcker till, säger fritidspedagogerna Dick Andersson och Lena Lindholm.

Mellan 1990 och år 2006 mer än fördubblades antalet barn per anställd på fritids från 8 till 19 barn.

Skolverket har tidigare visat att fritidshemmen, trots risk för kvalitesbrister, inte fått ta del av de statsbidrag som sedan år 2001 utgår till kommunerna för att anställa mer personal.