Skellefteåpolitiker om stora barngrupper på fritids

Större barngrupper och färre personal, ja, så ser verkligheten ut för landets fritidshem enligt en färsk rapport från Skolverket.

På storbarnsfritids på Anderstorp i Skellefteå är man idag fyra anställda på 60 barn och har svårt att få verksamheten att fungera.

Vänsterpartiets Jörgen Lundqvist är vice ordförande i barn och grundskolenämnden i Skellefteå: