25 tjänster bort inom handikappomsorgen i Skellefteå

Socialnämnden i Skellefteå  har på ett extrainsatt möte beslutat att skära ner 25 tjänster inom handikappomsorgen.

Men samtidigt ökar behovet av handikappomsorg och därför kommer ingen ur personalen att sägas upp.

- Resurserna ska samordnas så att rätt insats ges till rätt person vid rätt tillfälle, säger socialnämndens ordförande Gunilla Åström (s)

Även äldreomsorgen drabbas av besparingar då kommunen ska anpassa antalet timmar per brukare inom hemtjänsten mot riksnivån.

Anledningen till nedskärningarna beror på ett underskott i socialnämnden budget med 30 miljoner kronor för 2007.

Underskottet beror främst på ökade utbetalningar till personer som får försörjningsstöd och ökade kostnader inom handikapp och äldreomsorg.