Bäcksjöbranden släckt

Skogsbranden i Hästskoviken, en udde vid södra Bäcksjön, är nu släckt. Det var omkring 2 hektar som brann och räddningstjänsten från Umeå lämnar nu över arbetet med eftersläckning till markägarna.