Summan av ersättningarna konstant

Trots att sjuktalen minskar, så går inte samhällets kostnader för Umeåbornas sjuk- och arbetslöshetsförsäkringar ner. En förklaring kan vara att personer går från det ena till det andra. I Skellefteå märks ett trendbrott. Men i Umeå har det de senaste åren betalats ut lika mycket i olika former av sjukpenning och arbetslöshetersättning, 140 miljoner i månaden.