Medling ger färre återfallsförbrytare

Färre unga återfaller i brott vid medling, det visar resultatet av ett treårigt medlingsprojekt i Umeå. Medling är ett frivilligt möte mellan en ungdom som begår brott och en person som utsatts för brottet. Från årsskiftet övergår projektet till att bli en permanent verksamhet.

- Vi tror och vill satsa på medling vid ungdomsbrott, säger Karin Gotefors Linder, enhetschef på socialtjänsten i Umeå.

Medlingsverksamheten i Umeå har pågått som projekt sedan 2004 men ska alltså från 1 januari 2008 bli en permanent verksamhet. Det handlar om unga gärningsmän mellan 10 och 18 år där brottet är polisanmält. Medling är ett arbete mellan Brottsförebyggande rådet (BRÅ), Umeå kommun och personer som frivilligt och utan ersättning tar på sig uppgiften som medlare. I Umeå finns idag nio stycken medlare som var och en medlar en till tre gånger i veckan.