Solgårdens vårdrutiner måste bättras

Socialstyrelsen är fortfarande inte helt nöjd med hälso- och sjukvården vid Solgårdens äldreboende i Hörnefors. Ett exempel är att det inte finns tydliga rutiner för vems ansvar det är att personalen får lära sig hantera den medicintekniska utrustningen.

I mars i år besökte Socialstyrelsen Solgården för att se vilka förändringar som gjorts sedan den ursprungliga tillsynen ett år tidigare (feb 2006).

En brist som fortfarande finns kvar är lokalerna, det är svårt att hålla uppsikt över dementa, och svårt att klara vårdhygienen - vilket blev tydligt vid ett utbrott av vinterkräksjuka.

Kommundelsnämnden måste också arbeta vidare med att formulera mål för hälso- och sjukvården, mål som är mätbara och går att följa upp.