Finska systemet för reservat intressant för LRF

Den finska modellen för att skydda skog intresserar svenska skogsägare. I Finland säljer ägarna frivilligt sina skyddsvärda skogar till staten, men i Sverige tillämpas tvångsinlösen för reservatsbildningar.

Arne Lindström ordförande för LRF i Västerbotten är mycket tilltalad av de finska myndigheternas attityd till privata skogsägare. Enligt Arne Lindström är de finska erfarenheterna att skogsägarna erbjuder staten mer mark än det finns pengar att lösa in.

LRF: s förbundsstämma har bestämt att gå till regeringen och kräva frivillighet i avsättningen av skyddsvärd skog.