Tranbärsjuice och efterrätt varje dag - förslag för äldre i Lycksele

Ge tranbärsjuice varje dag till de äldre i Lycksele kommuns särskilda äldreboenden, för att förebygga problem med urinvägsinfektioner.

Det är ett av förslagen till förbättrad kost som den medicinskt ansvariga sjuksköterskan en dietist och en avdelningschef föreslår.

Ett mindre försök med tranbärsjuice på äldreboendet Skytten har gett ett lyckat resultat.

Gruppen föreslår också att de äldre ska få efterrätt varje dag och att måltiderna på äldreboendena fördelas över dygnets timmar, så att ingen ska vara utan mat längre än elva timmar i sträck under natten.