Få tillåtna leder för vattenskotrar

Försäljningen av vattenskotrar har ökat de senaste åren men begränsningarna är för var du kan köra är många.

Länsstyrelsen beslutade i juni 2005 att vattenskotrar bara får färdas i allmänna farleder i skärgården och vissa speciellt utpekade områden.

All vattenskotertrafik är till exempel förbjuden i Ume- och Skellefteälven

-Jag vill uppmana alla vattenskoteråkare att ta det varsamt i sommar, säger Ingemar Jangvad vid Länstyrelsen

På länsstyrelsens hemsida kan du läsa mer om var det är tillåtet att köra.