Ljusare arbetsmarknad än på länge

Nästan 2000 nya jobb i länet förutspås under det kommande året av Länsarbetsnämnden.

Det ser ljusare ut på arbetsmarknaden än på mycket länge. Industrin går för högtryck, och privata tjänstesektorn går ännu bättre. Det hävdar Länsarbetsnämnden som gör prognosen att till nästa sommar kommer det att skapas 1.800 nya jobb.

Länsarbetsnämnden har frågat 700 arbetsgivare om hur de ser på framtiden.

Arbetslösheten har minskat ner till under tre procent - det är första gången sedan krisen i början på 90-talet.

Samtidigt har högkonkunkturen gjort det svårt att få tag i rätt människor och åtta procent av de tillfrågade företagen uppger att de tvingats tacka nej till beställningar på grund av det.