Studenter stängs av efter fusk

Tre studenter har fuskat vid skriftliga prov och stängs därför av under en kortare tid.

Tre studenter vid Umeå universitet stängs av tillfälligt på grund av fusk. Det är en 23-årig kvinna och två män 24 och 27 år gamla som stängs av på grund av fusk vid skriftliga prov.

Beslutet har fattats av Disciplinnämnden vid Umeå universitet och orsaken är att de tre studenterna har fuskat vid skriftliga examinationer.

Två av studenterna stängs av i sex veckor och en kvinnan kommer undan med fyra veckor eftersom hon visat ånger.

I två av fallen handlar det om att studenterna plagierat texter och i det tredje fallet har studenten haft med sig otillåtet material vid examinationen.