Umeåforskare vet vad som styr klimakteriet

Forskare i Umeå kan ha hittat en mekanism som styr när kvinnor kommer i klimakteriet - och att vissa kvinnor blir ofruktsamma för tidigt.

Möjligheten att bli gravid begränsas av ett från början givet antal äggblåsor som skall få en signal att bli ägg och därmed kunna bli befruktat.

En internationell grupp forskare vid Umeå universitet har tillsammans med forskare i USA kunnat visat att ett ämne som också bromsar celltillväxt och vissa former av tumörer på molekylnivå också tycks vara med och bromsa takten när äggblåsor skall bli befruktningsbara ägg. I försök med möss har man kunnat se att saknas det här ämnet så startas för många äggblåsor för tidigt och för ofta. Det skulle kunna vara orsaken till att en del kvinnor blir ofruktsamma tidigare än andra.

Fynden kan möjligen så småningom leda metoder att förhindra för tidig infertilitet hos en del kvinnor.