Unga och män vinnare i högkonjunkturen

Det är unga och fram för allt män som är vinnare på länets arbetsmarknad. När högkonjunkturen nu rekryterar kommer de flesta jobben i den privata sektorn - där det av tradition finns mest män. Ännu är det större andel män än kvinnor som är arbetslösa men skillnaden jämnas ut.

Personer som har kort utbildning riskerar att bli förlorare. Efterfrågan på receptionister, telefonister, vaktmästare, lager- och transportarbetare är låg. Kvalificerade yrken inom byggsektorn, inom skola och vård är så heta att det är brist på yrkesfolk.

Ett krux är att hinna informera ungdomarna om vilka yrken det finns efterfrågan på i tid för att de ska hinna gå utbildningen.

Länsarbetsdirektör Lena Jatko säger att till exempel kommunerna kan se över hur många som går i pension och informera på gymnasieskolor om var det kommer att behövas folk.