Renägare vill ha egen rovdjurspolicy

Max fem procent i rovdjursförluster, annars ska rovdjuren avlägsnas. Det kräver Samernas Riksförbund, SSR, i sin nya rovdjurspolicy.

Bland renägarna finns ett utbrett missnöje med statens sätt att sköta rovdjursfrågorna på och SSR har tagit fram en rovdjurspolicy för att göra medlemmarnas åsikter tydliga, det uppger Sameradion.

Ett av kraven gäller antalet rovdjur inom samebyarna, eller toleransnivå som det kallas i policyn. Toleransnivån ska grundas på vad rennäringen tål för att vara ekonomiskt lönsam och i det sammanhanget ska inte de nationella mål riksdagen satt upp för hur många rovdjur det ska finnas i Sverige ha någon betydelse.