Det östra resecentrumet vid lasarettet i Umeå tar form.

Det skall fungera som Botniabanans östra station i Umeå nedanför lasarettet och universitetsområdet.

Bygget skall börja i augusti 2008 enligt planerna. De skisser som gjorts visar en 16 meter hög glasbyggnad med limträ i stommen.

Enligt kommunalrådet Lennart Holmlund, socialdemokrat, ska resecentrumet länkas ihop med andra verksamheter i området, bland annat näringsliv, och det är viktigt att alla känner att detta blir bra.

Vänsterpartiet i Umeå har protesterat mot att resecentrumet kommer att ha en tunnel för passage under Holmsundsvägen till lasarettsområdet, eftersom det skulle vara otryggt för kvinnor med en underjordspassage.

Det nystartade kommunala bolaget Infrastruktur i Umeå AB håller i projektet.