Elevantalet sjunker i Skellefteå- lärartjänster ska dras in

Skellefteå kommun står inför stora utmaningar när elevantalet sjunker med 1.900 elever fram till år 2012.

Nu föreslår barn- och grundskolenämnden att 300 tjänster dras in samtidigt som alla skolor görs om till årskurs 6-9 skolor.

Dessutom föreslås att fritidshem och förskolor flyttar in i befintliga skollokaler för att fylla upp skolorna.

- Vi vill också inrätta en vikariepool för att nyttja befintlig personal till max och få stopp på vikarieflödet, säger Maria Marklund, socialdemokrat och ordförande i barn- och grundskoleämnden

För att klara av förändringarna begär barn- och grundskolenämnden ytterligare 11 miljoner kronor för nästa års budget och därefter ytterligare 63 miljoner kronor för åren 2009/ 2010.