Fastighetsägare vill muddra Karlsgrundsviken eftersom den är för grund

Ett antal fastighetsägare från Östanbäck i Skellefteå ansöker om tillstånd till att muddra i Karlsgrundsviken.

Anledningen är att viken numera gör skäl för namnet eftersom landhöjningen gjort att viken blivit grundare.