Miltonsatsning blev lyckad

Vård, boende och sysselsättning i samverkan för människor med psykisk ohälsa det är huvudsyftet för de så kallade Miltonpengarna, kriterier som Västerbotten varit bra på att genomföra, det säger Nina Frohm, socialstyrelsen som går besökte socialstyrelsen Umeå för att ge ett länsperspektiv på Miltonsatsningen.

Satsningen med de så kallade Milton-pengarna inleddes 2003 och initierades efter ett flertal våldsdåd utförda av personer med psykisk sjukdom. Det som framkommit under arbetet är att större samordning behövs mellan de insatser som landsting och kommuner står för.

I Västerbotten har man drivit 14 projekt med de Milton-pengar man tilldelats.

Extra resurser har satsats på vård, boende och sysselsättning för människor som har behov av vård och stöd.

- Västerbotten är ett av de län som var snabbast på att starta upp verksamheter och som också följde regeringens riktlinjer om vad Miltonpengarna ska användas till, säger Nina Frohm som är huvudansvarig för uppföljningen av Miltonpengarna.