Misshandelsdömd ansöker om nåd

En 24-åring från Bureå utanför Skellefteå, som dömts till ett års fängelse för grov misshandel, begär nåd hos regeringen.

I nådeansökan framhåller 24-åringen att hans livssituation är förbättrad och att fängelsestraffet skulle försvåra hans möjligheter på arbetsmarknaden.

Därför begär han att få straffet halverat till sex månader i kombination med fotboja.