"Djupt besviken på landstinget"

Landstingets LAKO-grupp vill inte flytta hemsjukvården från landsting till kommunerna, i alla fall inte under den här mandatperioden, det säger Matts Lundgren socialdemokrat och ordförande i kommunförbundet.

Matts Lundgren säger till P4 Västerbotten att han är djupt besviken på Västerbottens landsting.

- Landstinget sätter inte medborgaren i fokus och risken blir då att människor hamnar mellan stolarna när de måste invänta landsting och kommuners schablonmässiga tolkningar, säger Matts Lundgren.

Kommunernas och Förbundets uppgifter är att stödja och utveckla den kommunala självstyrelsen att bevaka kommunernas gemensamma intressen att ta initiativ till samverkan och samordning mellan kommunerna.