Låt Stefansgården fortsätta vara ett demensboende

Stefansgården i Tärnaby bör få fortsätta vara demensboende. Det föreslås nu i ett medborgarförslag till Storumans kommunfullmäktige.

Det behövs också en långsiktig plan för vård och omsorg i Tärnaområdet, enligt förslagsställarna, som menar att den bör utarbetas under ledning av de fullmäktigeledamöter som kommer från just den delen av kommunen.

Det demensboende som de senaste åren funnits på Stefansgården flyttades, trots massiva protester, i somras in i ombyggda sjukhemslokaler i grannhuset, för att minska kommunens kostnader.

Det var främst anhöriga som protesterade mot flytten eftersom de anser att den innebar ett försämrat boende för de dementa.

På tisdag (16/10) behandlas medborgarförslaget i Storumans fullmäktige som hålls i Hemavan.