Skattefusk för 133 miljarder i Sverige

Cirka 133 miljarder kronor försvinner i skatteintäkter på grund av fusk, fel eller misstag. Av dessa gäller 66 miljarder kronor svartarbete, enligt en rapport från Skatteverket.
Internationellt relaterade skattefel beräknas uppgå till 46 miljarder kronor. De största felposterna utgörs av moms och inkomstskatt på näringsverksamhet.