Missprydande ärr blir ett Lex-Mariafall

Ett missprydande ärr efter en operation i ansiktet kunde ha undvikits om ett andra vävnadsprovet granskats. Misstänkt cancer visade sig alltså inte vara cancer, men då hade operationen redan gjorts.

Nu anmäls händelsen till Socialstyrelsen för granskning enligt lex Maria.

Kliniken har nu sett över sina rutiner och förändrat dem så att risken för upprepning elimineras. Det handlar helt enkelt om att en andra granskning som är rutin aldrig gjordes säger Chefläkare Jan-Gunnar Sjödin, Västerbottens läns landsting.

Ärendet har lämnats till Socialstyrelsen för bedömning enligt lex Maria. Lex Maria är den lag som ska uppmärksamma och förhindra att patieneter drabbas av skada eller sjukdom.