Socialnämnden och skolan i Skellefteå får utökade budgetramar för 2008.

Det är en del av det förslag till budget som skellefteå kommuns budgetberedning presenterade idag. Socialnämnden föreslås få en utökning av budgetramen med 108 miljoner kronor och det gör att nämndens totala budgetram hamnar strax över 1,3 miljarder kronor.

Barn och grundskolenämnden får 28 miljoner extra och får totalt 1,1 miljarder kronor.

För att finanisera det här kommer bla uttaget från Skellefteå kraft att öka, och nästa år går

153 miljoner från det kommunala krfatbolaget in i den kommunala verksamheten.

Under dom kommande tre åren planeras också investeringar på i snitt 250 miljoner kronor årligen.

Det handlar bla om färdigställande av Arenan och Eddahallen, ombyggand av Ursvikenskolan, ny manege i anslutning till ridhuset och en ungdomshall för fotboll.

Men det finns också orosmoln i horisonten eller utmaningar som den politiska majoriteten väljer att utrycka sig.

Det blir fler äldre , elevantal i skolan sjunker, en stor kommun med glesbygdsproblematik och att staten ska vältra över kostnader på kommunerna.

Och dessutom kan konjukturen vända nedåt.