Markägare vill att Högsta domstolen tar upp renbetsfrågan

Markägarna i Nordmaling driver nu frågan om renbetsrätten går vidare till Högsta domstolen. Markägarna förlorade tvisten om renbetesrätten i både tingsrätten och hovrätten, men Stefan Holmgren en av markägarna hoppas nu att Högsta domstolen vill ta upp målet till ny prövning.