Fäbolidengruvan i miljödomstolen

I 6 dagar kommer förhandlingarna pågå.