Norrlandslän vill ha regional rovdjursförvaltning

Landshövdingarna i de fyra Norrlandslänen vill att rovdjursförvaltningen flyttas från Naturvårdsverket till länsstyrelserna. Debatten om rovdjurspolitiken har blossat upp efter de olyckor som har skett i Jämtlands län de senaste veckorna. Landshövdingarna vill ha ett ökat regionalt ansvar så att rovdjursstammarna anpassas till olika förhållanden.

De hoppas att problemen som rovdjuren förorsakar kan hållas på en rimlig nivå och att en regional förvaltning också kan öka förtroendet för rovdjurspolitiken.

Människor ska känna sig trygga när de vistas i skog och mark och problem med olägligheterna för renärningen kan därmed också minskas anser landshövdingarna i Norrlandslänen.