Specialutbildning till Storuman

Storumans lärcentra har fått ja till att starta en helt ny KY-utbildning, kvalificerad yrkesutbildning, i processteknik, med inriktning mineral och biobränsle på 60 poäng.

Storumans lärcentra har fått ja till att starta en helt ny KY-utbildning i processteknik, inriktning mineral och biobränsle på 60 poäng.

Det är myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning som gett klartecken till utbildningen som ska starta i vår och till utbildningen utgår även statsbidrag.

KY-myndigheten beviljade totalt sju kvalificerade yrkesutbildningar i hela landet som alla startar våren 2008 och som motsvarar omkring 180 platser.