Umeälven blir gruvförsörjare

Öreälven är för liten och känslig för att klara vattenbehovet vid gruvindustrin i Fäboliden. Därför kommer vatten till det planerade Fäbolidenverket att hämtas från Umeälven.

På det sättet minskar belastningen på den Natura 2000 skyddade Öreälven, säger Karl - Åke Johansson VD för Lappland Goldminers.

Det blir en 2 mil lång vatten och avloppsledning fram till Rusforsdammen i umeälven.

Ledningarna kommer i huvudsak följa den kraftledning som ska byggas därifrån till Fäboliden.

Karl - Åke Johansson VD för Lappland Goldminers i Lycksele som just nu förhandlar om miljötillstånd för Fäbolidengruvan och anrikningsverket, säger att det är renat vatten som inte kommer att påverka miljön i Umeälven.