Gott om fältassistenter är det ont i Umeå

Efter ett års projekttid har Socialtjänsten i Umeås Fältgrupp fått en trög start.  Manfall och brist på gruppledare har gjort att delar av projektets uppdrag blivit lidande.

Och bland Umeås ungdomar är det många som aldrig har sett fältarbetarna på stan.

Det har varit svårt att sätta igång Fältgruppsverksamheten i Umeå. Mellan år 2000 och 2006 fanns ingen verksamhet alls, men efter ett flertal fall av misshandel bland ungdomsgärng bestämde man sig att använda en del av dom så kallade TILDA-medlen till ett tvåårigt Fältgruppsprojekt.

Tre personer anställdes, men administration och organisation tog tid.

Därför har man nu tvingats rekonstruera projektet och förlänga projekttiden till och med 2009. Fyra personer under ledning av en ny gruppledare ska efter nyår komma med en ny projektbesrkvning och då kan fältarbetet påbörjas på riktigt.

Men förseningen och bristen på kontinuitet är något som Pia Broman-Lindberg, som är fältassistent i Skellefteå, tycker är olyckligt. Hon menar att det behövs ett mer långsiktigt perspektiv när man jobbar med fältarbete.