Fäboliden lågt prioriterat

Naturvårdsverket prioriterar inte att vara på plats när Miljödomstolen prövar en gruvetablering i Fäboliden utanför Lycksele. Man skickar heller inget remisssvar.

Länsstyrelsen får bevaka de frågorna, det säger Annika Jansson, enhetschef för enheten för förorenade områden på Naturvårdsverket .