Personal positiv till abortlagen

Gynekologer och barnmorskor stöder den svenska abortlagstiftningen. De tvekar inte att medverka vid abort trots att de upplevt svåra arbetssituationer, visar en avhandling från Umeå universitet.

Både gynekologer och barnmorskor anser att abortlagen används som det är tänkt. De flesta anser också att kvinnor ska få genomgå abort även efter det att de känt fosterrörelser. Varannan person i undersökningen har dock känt samvetsbetänkligheter vid abort efter den 18:e graviditetsveckan.

Drygt 500 anställda inom abortvården ingick i undersökningen.