Framtida Ö-bor ska förmås cykla

Cykeln ska rädda Ön från trafikstockning när maximalt 6.600 personer flyttar till framtida bostadsområden. Nu målas bilden upp av hur stor exploateringen av området blir.

Exploateringen av Ön i Umeå kommer att delas upp i två etapper och tidsmässigt är tanken att det kan ta mellan 15 och 20 år innan allt är klart.

I en första etapp räknar man alltså med maximalt 3.600 personer boende på den norra spetsen av Ön. I en eventuell andra etapp räknar man med upp till 6.600 boende, om nu efterfrågan på bostäder fortsätter att vara hög.

6.600 personer är lika mycket som i Malå och Dorotea kommun tillsammans.

Men om det kommer att bli så många kommer det behövas en ny bilbro, och det kan istället bli dyrt, och dessutom finns ändå risken kvar att det bli trångt med biltrafiken.

Stor utmaning
Förhoppningen är istället att dom som ska flytta till Ön kommer att vara intresserade av att cykla istället för att använda bilen. Därför planeras en extrabro till Tegssidan, men även en ny cykelbro även mot andra sidan av älven, mot Öbacka.

– Vi ser det som en stor utmaning att få Umeåborna att cykla mer, säger trafikplaneraren Elin Lundmark. Vi hoppas på så sätt få ner bilberoendet. vilket också har att göra med att omkringliggande området inte tål hur mycket biltrafik som helst.

Synpunkter
Fram till den 10 december i år kan allmänheten lämna in synpunkter angående översiktsplanen för Ön. Efter det väntas en sammanställning av synpunkterna och ytterligare en utställning, vilket kan ske under våren 2008.

Därefter återstår den slutgiltiga politiska antagandet av vad som då heter fördjupad översiktsplan. Det kan ske tidigast i maj 2008.

Reporter Åsa Sundman