Jasrappport klar

Det var, bland annat, oklarheter i ansvarsfördelningen som låg bakom det allvarliga tillbud då ett tjeckisk Jasplan var nära att skjuta ner ett målbogseringsplan över Bottenviken, utanför Skellefteå.

Det uppger Statens haverikommission i slutrapporten om tillbudet.

Det var den 11 oktober 2006 som en tjeckisk JAS 39 besköt ett reservmål som befann sig endast 10 meter bakom planet som bogserade målet. Det rätta skjutmålet befann sig i 600 meter bakom målbogseringsplanet.

I rapporten från Statens haveri kommission gällande övningen som ägde rum från Vidsel står det att orsaken till att det allvarliga tillbudet inträffade var en alltför omfattande verksamhet, begränsad tid, inaktuella säkerhetsbestämmelser och oklarheter i ansvarsfördelningen. Bidragande orsak var även att de tjeckiska piloterna hade ringa eller ingen tidigare erfarenhet av skjutning mot bogserat luftmål. Besättningen i planet som bogserade luftmålet hade inte heller möjlighet att övervaka anfallen.