Bråttom att rädda skogen

Trettio biologiskt värdefulla skogar här i Norr måste omgående skyddas från avverkning - i fyra av dom har redan avverkningar satt igång. Det anser Naturskyddsföreningen i Västerbotten och Norrbotten.

Statliga Sveaskog äger hälften av de utpekade skyddsvärda skogarna och Stefan Bleckert, Naturvårdschef Svea skog håller med Naturskyddsföreningen om att det är bråttom att skydda urskogen. Sveaskog har idag släppt uppgifter om att dom ska avsätta motsvarande 10% av deras skog i Norra Sverige, just för att skydda gammelskog med höga naturvärden. Stefan Bleckert har just fått listan på skogar som Naturskyddsföreningen vill skydda:

Holmen skog vill poängtera att dom redan avstår från avverkning i ett av sina två skogsområden i länet som nämns i rapporten.