Vasa Stad väntar med att betala ut pengar till RG-Line

Vasa inväntar upphandlingen av Kvarkentrafiken. Ännu ett besvär lämnas in. Det skriver Vasabladet.

Även partigruppen pro-Vasa lämnar in besvär mot stadens beslut om finansiering för RG Line. På torsdag ska besväret skickas till förvaltningsdomstolen, i hopp om ett förbud mot verkställande av stadsfullmäktiges beslut.
Som motiv för besväret anger pro-Vasa att stadens åtaganden i rederiet förhindrar fri konkurrens i Kvarkentrafiken. Det hänvisas till att upphandling av passagerartrafiken i Kvarken är på gång.


Stadsstyrelsen beslöt i går att staden inte verkställer fullmäktigebeslutet innan upphandlingen är avklarad. Under tiden ska staden begära utlåtande från handels- och industriministeriet om hur fullmäktigebeslutet rimmar med EU:s regler om offentligt stöd till enskilda företag.
På styrelsemötet föreslog Marjatta Vehkaoja (sdp) med stöd av Hannu Katajamäki (grön) att beslutet inte alls ska verkställas i detta skede, med hänvisning till konkurrensen. I omröstningen som slutade 6-4 fick de stöd av Harri Moisio (vf) och Aino Siltanen (pro-V). För verkställande var Raimo Rauhala (sdp), Sara Eklund och Helena Boucht-Lindeman (sfp), Hellevi Lohva och Heikki Kouhi (saml), samt Kalervo Laaksoharju (kd).
Tidigare har kristdemokraten Heimo Hokkanen meddelat att han besvärar sig mot att medel för finansieringen ska tas ur stadens skadefond.
Stadsstyrelsebeslutet betyder i praktiken att omstruktureringen av RG Lines lån ligger på is tills slutet av november, då upphandlingen är avgjord. Finnvera har beslutat att vänta med sin andel tills allt är grönt från stadens sida.