Malmen i Blaiken har minskat

Det finns betydligt mindre malm vid Blaiken än vad gruvbolaget Scanmining tidigare trott.

En ny beräkning av malmreserven har gjorts och nu berättar Scanmining att det inte ser så bra ut för gruvan som det gjorde innan den byggdes. Beräkningen som kan ses som en lönsamhetsstudie visar att kostnaderna för att bryta, transportera och anrika malmen är högre i verkligheten än vad de gamla beräkningarna visade.

Enligt Scanminings VD Karin Skoglund är det för tidigt att i detalj tala om följderna av detta. De nya beräkningarna tyder på att gruvan skulle kunna drivas i ytterligare två år om metallpriserna hålls uppe och inga nya fyndigheter görs.

Scanmining fortsätter sin företagsrekonstruktion och kommer att börja diskutera de nya förutsättningarna med banken och man är inte främmande för att sälja åtminstone delar av sina tillgångar.

När det gäller personalen säger Karin Skoglund att hon inte kan ge några löften men att gruvan är igång och personalen ska arbeta som vanligt.