Protest mot RG-line

Partigruppen pro-Vasa lämnade igår in besvär mot Vasa stads beslut att gå i borgen och lämna ett kapitallån till RG line

Protesten innebär att Vasa stad nu väntar med att verkställa fullmäktigebeslutet om finansiellt stöd till rederiet till dess upphandlingen av kvarkentrafiken är klar i slutet av november

Som motiv för besväret anger pro-Vasa att stadens åtaganden i rederiet förhindrar fri konkurrens i Kvarkentrafiken.