Ornitologer föreslår ny dragning av Botniabanan

Idag började den andra förhandlingen i Miljööverdomstolen om Botniabanans intrång i Natura2000-området söder om Umeå.

Det gäller också denna gång en överklagan från markägare och naturorganisationer, som hävdar att järnvägen inte får dras över slätten enligt EU:s miljödirektiv.

Dessutom har Västerbottens ornitologiska förening med stöd av Sveriges ornitologer föreslagit en ny dragning av Botniabanan utanför det skyddade området.

Miljöförhandlingarna i Miljööverdomstolen pågår flera dagar denna vecka.

På fredag skall regeringsrätten ta upp Botniabanan på grund av ett överklagande av regeringens beslut om tillåtlighet för två år sen. Miljödomstolarna har lutat sig mot det när man inte stoppat Botniabanans intrång i slättlandet söder om Umeå.