Facket i Blaikengruvan oroas inte

Problemen fortsätter för gruvföretaget Scanmining - men facket har inte tappat hoppet.

Trots gårdagens börsstopp och att gruvans livslängd kortats till två år, efter att fyndigheten i Blaikengruvan nu visat sig betydligt mindre än tidigare beräkningar samt att 15 anställda sagts upp i samband med den pågående företagsrekonstruktionen. Så säger IF metalls Björn Jonsson, att stämmingen bland personalen ändå är förhållandevis god.