Fem veckor som gömd

21-årige Elias Kamyab är en av många afghaner som nekats uppehållstillstånd i Sverige då Migrationsverket anser att det inte längre råder en väpnad konflikt i Afghanistan. Det har nu gått fem veckor sedan han lämnade Skellefteå och gömde sig i samband med att hans ärende överlämnades till polisen. Nyheterna har träffat Elias efter veckor av isolering.

Shiamuslimen Elias Kamyab kom till Sverige för tre år sedan då han flydde från talibanerna. Han har nekats upehållstillstånd gång på gång och säger att han riskerar sitt liv om han återvänder.

Elias Kamyab är idag 1 av 133 afghaner som nekats uppehållstillstånd i Sverige, 58 av dessa ärenden har överlämnats till polisen och fyra afghaner har fram till idag tvångsutvisats.

Idag flyttar Elias runt mellan olika boenden i landet utan inkomst, utan tillgång till vård och i hopp om att Migrationsverket ska ändra synen på läget i Afghanistan. Mellan januari och september i år har 463 afghaner sökt asyl i Sverige.

Hans kamp att få stanna i Sverige har engagerat hundratals skelleftebor och Issa Babor från föreningen Skelleftebor mot inhumana avvisningar fortsätter att vara ett stöd för Elias Kamyab.

Reporter Magnus Nilsson