Gruvvatten oroar laxodling

Företaget Umlax i Umgransele oroar sig för att Fäbolidengruvan kan komma att påverka fiskodlingen. Det framgick vid Miljödomstolens förhandlingar igår (under tisdagen). Lappland goldminers planerar att släppa ut vatten från processverket genom en ledning till Rusfors kraftverksdamm i Umeälven.

Josef Nygren från Umlax påpekade att livsmedelsproduktion pågår i Umeälven och att giftiga ämnen lätt kan lagras i fisk.

Lappland Goldminers menar att fiskodlingen inte behöver påverkas. Utsläppsvattnet är renat och kommer att spädas ut rejält i älven. Det blir mest näringsämnen, bland annat 60 ton kväve per år som kommer ut genom röret från processindustrin i Fäboliden.