"Polisbilderna finns inte kvar"

De foton som en polisman i Vännäs har tagit på bilkörande skolelever finns inte längre kvar. Det skriver Länspolismästare Krister Sandqvist i det svar som Datainspektionen begärde från polisen i Västerbotten.

Krister Sandqvist skriver att polismannens agerande inte var sanktionerat av polismyndigheten och det var tveksamt om fotograferingen var tillåten enligt personuppgiftslagen och polisdatalagen.

Därför anser Sandqvist inte att det är lämpligt med fortsatt fotografering och de redan tagna bilderna skulle därför raderas.

Polismannen uppgav att han fotograferade skoleleverna i syfte att i framtiden kunna identifiera eventuella trafiksyndare.