Sameby protesterar mot Fäbolidengruvan

Den tänkta gruvan vid Fäboliden kan orsaka problem med att renar blir kvar i skogslandet under sommaren. Det befarar Vapstens sameby som minns torvbrytningen i Norrheden där problemen med strövrenar ledde till tvångsslakt. Det här framgick av dagens förhandlingar i Miljödomstolen där samebyn företräddes av Inger Ann Omma.

Hon säger att alla diken som ska anläggas blir hinder för renarnas naturliga vandring och sandmagasinet kommer att bli som ett konstgjort fjäll för renar som sommartid vill vara i öppen terräng.

Lappland Goldminers förnekar inte att gruvan är negativ för samebyn men inte mer än att det går att lösa.