Ja till vindkraftspark

Det blev ja till en vindkraftspark på Gabrielsberget söder om Nordmaling.
Idag kom miljööverdomstolens dom som ger Svevind AB rätt att uppföra 40 vindsnurror på Gabrielsberget.
Besvikelsen är stor bland de som i 5 år kämpat emot att Svevind skulle få anlägga vindkraftsparken.
En av dessa är Berit Engström från Mo i Lögdeå och aktiv i Föreningen Bevara Gabrielsberget.